Sikke-i Tasdik-i Gaybi - Bismillahirrahmanirrahim

Gösterim

küçült - kapat XBu Sikke-i Gaybiye’yi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif gayet nâmahremler dahi beraber okudular. Bizi çok yabanî insanlar gördüler. Bu iki defadır Isparta adliyesinin eline başka risalelerle beraber girmiş, hiçbir itiraz edilmeden geri verilmiş.
Madem umumun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale-i Nur’un ehemmiyetini ispat edip şakirtlerini şevke getiriyor, kuvve-i mâneviyelerini ziyadeleştiriyor; elbette Medresetü’z-Zehra erkânlarının neşrine karar vermelerine iştirak ederim.
SAİD

Lügat Sözlük

ADLİYE - Adalet dâiresi.

DÂHÎ - Eşine ender raslanır hârikulade zeki.

DAHİ - Koşul bildiren eylemlerden sonra gelerek koşulun geçerli olmadığını bildirir, bile.

FÂKAT - Yoksulluk, fakirlik.

GAYET - Çok, pek çok.

HAS - Özel, husûsi, mahsus.

İSPAT - Doğruyu delil göstererek meydana koyma.

İŞTİRAK - Ortaklık, katılma.

İTİRAZ - Kabul etmediğini belirtme, karşı çıkma.

MAHREM - Gizli. Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akrabâ.

MUHÂLİF - Uymayan, zıt olan, karşı duran.

SAÎD - Memnun, mutlu.

VEFÂT - Ölüm.

ZÂBITA - Emniyet görevlisi.