Tarihçe-i Hayat - Altıncı Kısım : Emirdağ Hayatı

Gösterim

küçült - kapat X
ALTINCl KISIM
EMIRDAĞ HAYATI


Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin berâet kararı neticesi olarak, Risâle-i Nur, ekser vilâyet, kasaba ve köylerde yayılmış ve Nur Talebeleri kısa bir zamanda yüz binlerin fevkınde çoğalmıştır. Risâleler teksir ile neşre başlanmış ve kısa bir müddet içinde 947 senesi sonlarında, Üstad ve talebeleri üçüncü defa olarak tekrar hapse alınmıştır.
Evvelâ üç sene kadar Emirdağ’ında ikamet edebilen said Nursî, hapisten sonra tekrar Emirdağ’ında üç-dört sene kadar kalmış ve sonra Isparta’ya yerleşmiştir.

Lügat Sözlük

BERÂET - Temize çıkma; bir dâvânın neticesinde suçsuz olduğu anlaşılma.

EKSER - Pek çok.

EVVELÂ - İlk önce.

FEVKINDE - Üstünde, yukarısında.

HAYATÎ - Hayat işareti ve belirtisi olan.

İKAMET - Bir yerde oturma; kalma.

SAÎD - Memnun, mutlu.

TEKSİR - Çoğaltma.

ÜSTAD - İlim veya sanatta üstün olan kimse, usta, sanatkar, muallim.