Divan-ı Harb-i Örfi - Yaşasın Şeriat-i Âhmedî (a.s.m )

Gösterim

küçült - kapat X
Yaşasın Şeriat-ı Ahmedî

(Aleyhissalâtü Vesselâm)
5 Mart 325 (18 Mart 1909)
Dinî Ceride, no. 77
Şeriat-ı garrâ, kelâm-ı ezelîden geldiğinden, ebede gidecektir. Nefs-i emmarenin istibdad-ı rezilesinden selâmetimiz, İslâmiyete istinad iledir. O hablülmetine temessük iledir. Ve haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek, imandan istimdad iledir. Zira, Sâni-i Âleme hakkıyla abd ve hizmetkâr olanın, halka ubudiyete tenezzül etmemesi gerektir. Herkes kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı ekber ile mükelleftir. Ve ahlâk-ı Ahmediye (aleyhissalâtü vesselâm) ile tahallûk ve sünnet-i Nebeviyeyi ihyâ ile muvazzaftır.
Ey evliya-i umûr! tevfik isterseniz, kavânin-i âdetullaha tevfik-i hareket ediniz. Yoksa

Lügat Sözlük

ABD - Kul,köle.

CERÎDE - Gazete.

EKBER - En büyük.

HİZMETKÂR - Hizmetçi.

İHYÂ - Diriltme, hayat verme.

İSTİFÂDE - Yararlanma, faydalanma.

İSTİNAD - Dayanma, güvenme.

TAHALLÛK - Ahlâklanmak.

TEMESSÜK - Yapışma, sarılma, sıkıca tutma.

TENEZZÜL - İnme, düşme.

TEVFÎK - Allah`ın yardımı, başarılı kılması.