Divan-ı Harb-i Örfi - Yaşasın Kur´an-ı Kerim´in Kanun-u Esasileri

Gösterim

küçült - kapat X

Kırk beş sene evvel Dinî Ceridelerde neşredilen Eski Said’in o dindar meb’uslara hitaben bir makalesidir.

Yaşasın Kur’ân-ı Kerîmin Kanûn-u esasîleri

26 Şubat 1324 (Mart 1909)
Dinî Ceride, no. 73
Ey Meb’usan! Uzunluğu ile beraber gayet mûciz birtek cümle söyleyeceğim. Dikkat ediniz, zira itnâbında îcaz var. Şöyle ki:
Cumhuriyet ve demokrat mânâsındaki meşrutiyet ve kanun-u esasî denilen adalet ve meşveret ve kanunda cem-i kuvvet, bu ünvan ile beraber, asıl mâlik-i hakikî ve sahib-i ünvan-ı muhteşem olan, ve müessir ve adâlet-i mahzâyı mutazammın bulunan ve nokta-i

Bu tarih 1954 senesine aittir.

Lügat Sözlük

BES - Yeter, yeterli.

CERÎDE - Gazete.

GAYET - Çok, pek çok.

HAKİKÎ - Gerçek.

HİTÂBEN - Hitap ederek, seslenerek.

İCÂZ - Az sözle çok mânâlar anlatma; veciz söyleme.

MEŞRÛTİYET - Bir hükümdarın başkanlığı altındaki millet meclisi ile idâre edilen devlet sistemi.

MEŞVERET - İşlerin konuşup anlaşma yoluyla halledilmesi.

MÜESSİR - Eseri yapan; tesirli, dokunaklı.

MUHTEŞEM - İhtişamlı, göz alıcı.

MUTAZAMMIN - Tazammun eden, içine alan.

ÜNVAN - İsim, lâkap, nâm, ün.