Hutbe-i Şamiye - Hutbe-i Şamiye

Gösterim

küçült - kapat X

[Bu Hutbe-i Şâmiye eseri, Üstad bediüzzaman said Nursî Hazretlerinin otuz beş yaşında iken, Şam’da, Şam ulemasının ısrarı üzerine Câmi-i Emevîde irad ettiği bir hutbedir. Çok büyük bir ehemmiyeti haiz olması hasebiyle, o zaman Şam’da bir hafta içinde iki defa tab edilmiştir. Bilâhare müellif bediüzzaman said Nursî tarafından tercümesi neşredilmiştir.]

Lügat Sözlük

BEDİÜZZAMAN - Zamanın eşsiz güzeli.

BES - Yeter, yeterli.

HÂİZ - İçine alan, içinde bulunduran.

ÎRAD - Söylemek, getirmek.

MÜELLİF - Telif eden, yazar.

SAÎD - Memnun, mutlu.

TÂB - Basma, baskı.

ÜSTAD - İlim veya sanatta üstün olan kimse, usta, sanatkar, muallim.