Hutbe-i Şamiye - Reddü´l Evham

Gösterim

küçült - kapat X
Reddü’l-Evham

(31 Mart 1909)

İttihad-ı Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) cemaatine isnad ettikleri dokuz evham-ı fâsideyi reddedeceğim.
Birinci vehim: Böyle nazik bir zamanda din meselesini ortaya atmak münasip görülmüyor.
Elcevap: Biz dini severiz. Dünyayı da yine din için severiz.
Saniyen: Madem ki Meşrutiyette hakimiyet millettedir. Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzımdır. Milletimiz de yalnız İslâmiyettir. Zira Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez ve Lâzların

Dinsiz dünyada hayır yoktur.

Lügat Sözlük

HAKÎMİYET - Hikmetlilik, faydalılık, güzel gayelilik.

HÂKİMİYET - Tasarruf etme. İdâre etme. Üstünlük.

HAYIR - İyilik. Faydalı iş.

İSNAD - Dayandırma, mal etme.

MÜNÂSİP - Uygun, denk.

NÂZİK - Nezâketli, terbiyeli, zarif, ince, dayanıksız; ehemmiyet verilmesi gereken; tehlikeli özellik.