Hutbe-i Şamiye - Hakikat Çekirdekleri

Gösterim

küçült - kapat X
HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ

(Otuz beş sene evvel tab edilen "Hakikat Çekirdekleri" nâmındaki risâleden vecizelerdir.)


1. Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alil uzvun reçetesi; ittiba-ı Kur’ân’dır.
2. Azâmetli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sâhipsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsus Salât’ü selâm da Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) ile âl ve Ashâbıná olsun.

Lügat Sözlük

ÂL - Sülâle, soy, hânedan.

ALÎL - Hasta, hastalıklı.

BES - Yeter, yeterli.

HAKİKAT - Gerçek.

HAMD - Allah`a hamd etme; Onu övme,medhetme, şükür.

MAHSUS - Ayrılmış, tâyin edilmiş yalnız birine âit olan, hususîleşmiş.

MAHŞÛŞ - İçine girilmiş, buğzedilmiş, karalanmış.

SELÂM - Bütün korkulardan emîn olma; Allah`ın rızâsına erişmek için mü`minlerin birbirlerine yaptığı duâ.

TÂB - Basma, baskı.