Hutbe-i Şamiye - Hutbe-i Şamiye´nin İkinci Zeylinin İkinci Kısmı

Gösterim

küçült - kapat X

Hutbe-i Şâmiye’nin İkinci Zeylinin
İkinci Kısmı


Sûre-i İhlâs’ın bir remziıtlak ile tayini, tevhid-i şuhuda işarettir.
*
Tevhid-i ulûhiyete tasrihtir.

* Yani: hakikat nazarıyla bakıldığında meşhudât-ı âlem Ondandır ve ancak Ona delâlet eder.

Lügat Sözlük

ALEM - Bayrak, işaret, nişan.

ÂLEM - Dünya, kâinat,evren.

DELÂLET - Delil olmak, yol göstermek, doğru yolu bulmakta insanlara yardım etmek.

HAKİKAT - Gerçek.

ITLAK - Salıvermek, serbest bırakma, serbest olup her tarafta bulunmak; cezâdan kurtulmak, boşama, boşanma, affetmek.

REMZÎ - Remizli, işâretli olarak.