Hutbe-i Şamiye - Arabi Hutbe-i Şamiye Eserinin Tercümesi

Gösterim

küçült - kapat X
Arabî Hutbe-i Şâmiye eserinin tercümesi


Bütün zîhayatlar hayatlarının lisan-ı halleriyle Hâlıklarına takdim ettikleri mânevî hediyelerini ve lisan-ı halle hamd ve şükürlerini, o zât-ı Vacibü’l-Vücuda biz de takdim ediyoruz ki, demiş: -1-
Yani, rahmet-i İlâhiyeden ümidinizi kesmeyiniz. Hem hadsiz salât ve selâm ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalâtü Vesselâm üzerine olsun ki, demiş: -2- Yani, "Benim insanlara Cenab-ı hak tarafından

1 Zümer Sûresi: 39:53.

Lügat Sözlük

ARABÎ - Arapça,arab`a ait arapla ilgili.

HADSİZ - Sınırsız, sonsuz.

HAK - Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.

HAMD - Allah`a hamd etme; Onu övme,medhetme, şükür.

MÂNEVÎ - Mânâya âit, maddî olmayan.

SALÂT - Namaz.

SELÂM - Bütün korkulardan emîn olma; Allah`ın rızâsına erişmek için mü`minlerin birbirlerine yaptığı duâ.

TAKDİM - Sunma, sunuş

VESSELÂM - İşte o kadar, artık bitti; bundan sonra selâm.