Sünuhat - İfade-i Marem

Gösterim

küçült - kapat X

İFADE-İ meram

Bazı âyâtı düşünürken, bazı nükteler kalbime hutur ederek nota suretinde kaydettim. Elfazca zengin değilim, israfı da sevmem, teşrifatçı elfâzı beğenmem, icazımdan darılma. kaidesiyle, sana hoş gelen şeyleri al; sana hoş görünmeyeni bana bırak, ilişme!.
Said

Her şeyin en iyisini al.

Lügat Sözlük

HUTÛR - Akla gelmek, hatırlamak.

MERAM - Maksat, niyet, arzu, istek, içten tasarlanan.

NOTA - Mülâhazalar, düşünce ve fikirler.

SAÎD - Memnun, mutlu.