Sünuhat - Kur´an´ın Hakimiyet-i Mutlakası

Gösterim

küçült - kapat X


Kur’ân’ın hâkimiyet-i mutlakası
Ümmet-i İslâmiyenin ahkâm-ı diniyede gösterdiği teseyyüp ve ihmalin bence en mühim sebebi şudur:
Erkân ve ahkâm-ı zaruriye-ki yüzde doksandır-bizzat Kur’ân’ın ve Kur’ân’ın tefsiri mâhiyetinde olan sünnetin malıdır. İçtihadî olan mesail-i hilâfiye ise, yüzde on nispetindedir. Kıymetçe mesail-i hilâfiye ile erkân ve ahkâm-ı zaruriye arasında azîm tefavüt vardır. Mesele-i içtihadiye altın ise, öteki birer elmas

"Allah’ın ipine hep birlikte sım sıkı sarılın; ayrılığa düşüp dağılmayın." Âl-i İmran Sûresi: 3:103.
"Elif lâm mim. Şu yüce kitap ki, onda asla şüphe yoktur. O, Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için bir yol göstericidir." bakara Sûresi: 2:1-2.

Lügat Sözlük

AZÎM - Büyük.

BAKARA - Dişi sığır, inek.

ELMAS - En saf karbon olan ve cam gibi şeffaf, parlak maden.

EMÎR - İş, buyruk; idâreci.

ERKÂN - Rükünler, esaslar.

İÇTİHÂDÎ - İçtihad ile ilgili.

İÇTİHÂDİYE - İçtihâda ait mesele.

MÜHİM - Önemli, ehemmiyetli.

TEFÂVÜT - Farklılık, iki şey arasındaki fark. Uygunsuzluk.

ZARÛRİYE - Mutlaka gerekli olan ihtiyaç.