Sünuhat - Bundan Yedi Sene Evvel Bir Risaleme Yazdığım Zeyldir

Gösterim

küçült - kapat X
Bundan yedi sene evvel bir risaleme yazdığım zeyldir
Şu zamanın medenî engizisyonu müthiş bir vesileyle, bazı ezhanı telkih ile, bir kısım nâmeşru evlâdını vücuda getirip, İslâmiyete karşı kinini ve hiss-i intikamını icra eder. Diyanetsizliğe veya lâübaliliğe veya Hıristiyanlığa temayüle veya İslâmiyetten şüpheyle soğutmaya bir kapı açmak ister."Birbirinizi gıybet etmeyin." [Hucurât Sûresi: 49:12] buyuran Allah’a hamd olsun. Salât da, "Kim ki insanlar helâk oldu, insanlar helâk oldu derse, o kimse onların en fazla helâk olanıdır." [Müslim, Birr: 139; Ebû Dâvud, Edeb: 77; Muvatta’, Kelâm: 2; Müsned, 2:272, 342, 465, 517.] diyen Muhammed’e (a.s.m.) olsun.

Lügat Sözlük

GIYBET - Arkadan çekiştirmek, hâzır olmayan birisinin aleyhinde konuşmak.

HAMD - Allah`a hamd etme; Onu övme,medhetme, şükür.

HELÂK - Yok oluş. Mahvolma. Azap. Korku.

İCRÂ - Tatbik etme, yerine getirme.

MEDENÎ - Faziletli, terbiyeli, kibar; şehirde oturan.

MÜTHİŞ - Dehşet veren, korkutan.

NÂMEŞRÛ - Dînen uygun ve helâl olmayan.

SALÂT - Namaz.

TELKIH - Aşılama, cinsinin üremesini sağlamak.