Mektubat - Farklı Kitaplarda Neşredilen Mektuplar

Gösterim

küçült - kapat X
OTUZUNCU MEKTUP
matbu Arabî İşârâtü’l-i’câz tefsiridir.

OTUZ BİRİNCİ MEKTUP
Otuz bir Lem’adır.

OTUZ İKİNCİ MEKTUP
Kendi kendine manzum tarzını alan matbu lemeat risalesidir. Otuz İkinci Lem’a olup, Sözler mecmuasının âhirinde neşredilmiştir.

OTUZ ÜÇÜNCÜ MEKTUP
Marifet-i İlâhiyeye pencereler açan otuz üç pencereli risale olup, bir cihette Otuz Üçüncü Söz olduğundan, Sözler mecmuasında neşredilmiş, buraya derc edilmemiştir.

Lügat Sözlük

ARABÎ - Arapça,arab`a ait arapla ilgili.

DERC - İçine alma, katma, koyma, yerleştirme.

LEMEÂT - Lem`alar, parlayışlar, parıltılar. Risâle-i Nur Külliyatı`ndan bir eserin adı.

MANZUM - Ölçülü, dizilmiş, sıralanmış, düzenlenmiş, sistemleşmiş; edb. nesir olmayan, şiir.

MATBÛ - Tâbedilmiş, basılmış.

RİSÂLE - Mektup, küçük kitap.