Lemalar - Yirmi Birinci Lem’a

Gösterim

küçült - kapat X
YİRMİ BİRİNCİ LEM’A

İhlâs Hakkında

On Yedinci Lem’anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden Dördüncü Meselesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem’anın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem’a olarak Lemeâta girdi.Bu Lem’a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı.-1-
-2-
-3-
-4-

EY ÂHİRET KARDEŞLERİM ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz:

Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir duâ-i mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır.


1- "Allah için kıyamda bulunup Ona kulluk edin." (Bakara Sûresi: 2:238.)
2- "İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider." (Enfâl Sûresi: 8:46.)
3- "Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin." (Bakara Sûresi: 2:41.)
4- "Nefsini günahlardan arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür." (Şems Sûresi: 91:9-10.)

Lügat Sözlük

ÂHİRET - Kıyâmetle birlikte kurulacak olan âlem, öte dünya, ikinci hayat.

BES - Yeter, yeterli.

BİNÂEN - Bağlı olarak, dayanarak, -den dolayı, bu sebepten.

HAKİKAT - Gerçek.

HASLET - Huy, tabiat, karakter, meziyet.

HUSUSAN - Bilhassa, özellikle.

İHLÂS - Yapılan ibâdet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakîki ve esas gaye etmeyerek, yalnız ve yalnız Allah rızâsını esas maksat edinmek.

İSTİNAD - Dayanma, güvenme.

LÂAKAL - En az, hiç değilse, en azından.

MAKÁSID - Maksatlar, gayeler.

MAKBUL - Kabul edilmiş olan, geçerli.

MÂNEVÎ - Mânâya âit, maddî olmayan.

METÎN - Kuvvetli, yıkılmaz, sağlam, güçlü, metânetli.

MÜHİM - Önemli, ehemmiyetli.

SÂFÎ - Temiz, pâk, duru.

ŞÂFÎ - Şifâ veren Allah.

ŞEFAATÇİ - Af için sebep ve vesîle olması ümit edilen.

UBÛDİYET - Kulluk, kölelik, kul olduğunu bilip Allah`a itaat etme.

UHREVÎ - Ahirete dâir, öteki dünyaya âit.