İşaratül-İcaz - Kıyâmet ve Âhirete İman

Gösterim

küçült - kapat X

Sual : -1- cümlesinde, makamın iktizası hilafına -2- yerine -3- denilmesi neye binaendir?
Cevap : Evet, Kur’an-ı Kerim’in takip ettiği usul, ale’l-ekser ayetlerin sonunda külli kaideleri, fezlekeleri söylediğine göre, Kur’an-ı Kerim, onların Cehennemlik olduklarını ispat eden delilin ikinci mukaddemesine işaret etmek üzere, ism-i zahiri, zamir yerine, yani cümlesini, yerine ikame ile tamim yapmıştır.
Takdir-i kelam:
; Yani: "Siz Cehennemliksiniz. Zira kafirlerdensiniz. Cehennem de kafirler içindir."

• • •

1 Kafirler için hazırlanmıştır.

2 Sizin için.

3 Kafirler için.

Lügat Sözlük

İKAME - Oturtma, yerleştirme. Ayağa kaldırma.

İSPAT - Doğruyu delil göstererek meydana koyma.

KERÎM - İkrâm ve ihsânı bol olan Allah.

KÜLLÎ - Bütüne mensup parçalardan ve fertlerden meydana gelen, umumî, bütün.

SUÂL - İsteme, sorma.

TÂMİM - Genelleştirme, herkese duyurma.

USÛL - Bir hedefe ulaşmak için tutulan yol, tarz, metod.

ZÂHİRÎ - Görünüşte, dıştan, maddî yüze ait.

ZAMİR - Bir ismin yerini tutan kelime.