İşaratül-İcaz - Dua

Gösterim

küçült - kapat Xİsm-i Azamın hakkında, Kuranı Mucizül Beyanın hürmetine ve Resuli Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın şerefine, bu İşaratül İcazı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risalei Nur Talebelerini Cennetül Firdevste saadeti ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmeti imaniye ve Kuraniyede daima muvaffak eyle. Aimin. Ve defteri hasenatlarına bu İşaratül İcazın icazın her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin. Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Amin. Amin.
Ya Erhamerrahimin. umum Risalei Nur Şakirtlerini iki cihanda mesud eyle, Aimin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Aimin. Ve bu aciz ve biçare Said’in kusuratını affeyle. Amin. Amin. Amin.
Umum Nur Şakirtleri namına
SAİD NURSİ

Lügat Sözlük

ÂCİZ - Güçsüz, kuvvetsiz.

BÎÇARE - Çaresiz, zavallı.

CİNNÎ - Cinlere âit ve onlarla ilgili.

HASENE - İyilik, güzellik, hayırlı amel; Allah rızâsına uygun iş.

İHLÂS - Yapılan ibâdet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakîki ve esas gaye etmeyerek, yalnız ve yalnız Allah rızâsını esas maksat edinmek.

İHSAN - İyilik etmek, bağışta bulunmak.

İNSÎ - İnsana ait ve onunla ilgili.

MAZHAR - Nâil olma, şereflenme, kavuşma, ortaya çıkma ve görünme yeri.

MÜBÂREK - Bereketlenmiş, uğurlu, hayırlı.

MUHÂFAZA - Korumak.

MUKABİL - Karşı, karşılık olarak, bedel.

MUVAFFAK - Başarılı.

SAÎD - Memnun, mutlu.

SEBAT - Dayanmak, kararlı olmak.

UMUM - Hep, bütün, cümle, herkes.