Asa-yı Musa - Birinci Kısım

Gösterim

küçült - kapat X
ASÂ-YI MÛSÂ’DAN

BİRİNCİ KISIM

Denizli hapsinin bir meyvesi

Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur’un bir müdafaanâmesidir. Ve bu hapsimizde hakiki müdafaanâmemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz.

Bu Risale, Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki Cuma gününün bir hatırasıdır.


SAİD NURSİ

Lügat Sözlük

DÂHÎ - Eşine ender raslanır hârikulade zeki.

DAHİ - Koşul bildiren eylemlerden sonra gelerek koşulun geçerli olmadığını bildirir, bile.

HAKİKÎ - Gerçek.

RİSÂLE - Mektup, küçük kitap.

SAÎD - Memnun, mutlu.

ZINDIKA - Dinsizlik, inançsızlık.