Asa-yı Musa - İkinci Kısım

Gösterim

küçült - kapat XAsâ-yı Musa’dan İkinci KısımHüccetüllahü’l Baliğa Risalesi

(On bir hüccet-i imaniyedir)
Bu risaleyi Ankara ehl-i vukufu çok takdir ettikleri gibi; bu defa da beraatimize ehemmiyetli bir sebep ve küfr-ü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hüccet-i katıa ve bürhan-ı bahirdir.

Lügat Sözlük

TAKDİR - Kıymet vermek; değerini, lüzumunu anlamak; Allah`ın ilmiyle belli bir düzen verilmesi.